NOKEN NEWS EDISI 2

NOKEN NEWS EDISI 2

NOKEN NEWS EDISI 2 Syalom…Amolongo…Nimaowitimi… Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat kasihNya kepada kita semua. Para pembaca yang budiman, edisi pertama NokenNews sudah terbit ke tengah-tengah ruang pembaca...